Hipcio jest aktywnym przyjacielem, który pojawił się tylko po to by wspierać dzieci i rodziców, opiekunów w rozmowach na różne ważne tematy. Hipcio zachęca dzieci do mówienia o swoich uczuciach, pomaga zrozumieć emocje, wspiera w samodzielnym szukaniu rozwiązań i wzmacnia w dziecku poczucie własnej wartości.

Hipcio pomaga w takich tematach jak akceptacja inności, narodziny rodzeństwa, odejście kogoś bliskiego, lęki, nawiązywanie przyjaźni i wiele innych tematów , które będą tematem kolejnych opowiadań Hipcia (rozstanie rodziców, pierwszy dzień w szkole, przeprowadzka i aklimatyzacja, zasady bezpieczeństwa na wakacjach, samotne macierzyństwo itp.)

Hipcio to bardzo wrażliwy, ciepły i gotowy do pomocy kompan w codziennym życiu.